Игри

Информация за страница Генерал Тошево

Генерал Тошево е град в Североизточна България. Намира се в Област Добрич и е в близост до границата с Румъния. Освен това градът е административен център на едноименната община. Тя е разположена на 25 км североизточно от Добрич. Нейните селища пък са отдалечени на 40 – 70 км.от Черно море. Това е втората по големина община в областта. Разполага с 40 села, по-големите от които са Кардам, Спасово, Красен, Росица, Василево и Преселенци. На 5 км от града се намира Институтът по пшеница и слънчоглед, който е основан през 1951 г. Специализира се като национално изследователско учреждение по селекция на пшеница и слънчоглед, както и по разработване на промишлени технологии за тези култури. Общината притежава добри горски масиви. Традиционният отрасъл е земеделието, като основните култури, застъпени в общината, са зърнено – житните. Към тях принадлежат пшеница и царевица, както и маслодайни, към които пък спадат слънчоглед и рапица. Първите исторически сведения за общинския център Генерал Тошево датират към края на 16-ти век – по-точно от 1573 г. в един турски данъчен регистър на джелепкешаните. Там селището се споменава с името Касъм, което носи чак до 1942 г. От 1676 г. името е сменено на Семиз Касъм, като съществуват спорове относно точния превод на това име. Семиз на турски означава „тлъст”, „угоен”. Освен че Касъм е собствено име, то има значение на „делител”, датата 8 ноември и „шепа”. Едно по-интересно тълкование е, че първият заселил се тук Касъм е бил по-пълен и охранен, откъдето произлиза името на селището.

                В края на 19-ти век тук се установява малка колония на добруджански немци. По време на румънската окупация на Южна Добруджа Генерал Тошево е провъзгласено за околийски център на Свети Димитър, като през 1926 г. селото получава точно това име. 8 години по-късно името на селището отново се променя и този път се казва Йоан Георге Дука. Кръстено е на румънски буржоазен политик, който  е лидер на национал – либералите и министър – председател на Румъния. Самият министър е убит през 1933 г. на железопътната гара в град Синая от привърженици на Желязната гвардия. В случая е любопитно, че един от убийците – румънецът Костел Георги е родом от Свети Димитър. Той дълго време се укрива в бащиния си дом, където научава и вестта, че селото е кръстено на жертвата на убийството. На 19.09. 1941 г. се провежда заседание на Министерския съвет, на което се взима решение за смяна на имената на железопътните гари  в Добруджа и Македония. Старото име на Касъм трябва да стане Генерал Тошев – командир на Трета българска армия, освободила Южна Добруджа. Със заповед от 27 юни 1942 г. е решено официално Касъм да се преименува на Генерал Тошево. Още от този период са заложени две имена, като гарата се казва Генерал Тошев, а градът – със сегашното си име. През 1956 г. близкото село Маловец е слято с града, с което се заличава от списъка с населени места. С указ № 5, обнародван на 08.01.1963 г., в града се влива и село Пастир, като то запазва своето оригинално име и остава квартал на Генерал Тошево.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker